Rekisteriselosteet

REKISTERISELOSTE ILMOITTAUTUMISTIEDOISTA
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Keuruun musiikkileirin osallistujarekisteri

Rekisterinpitäjä
Läntisen Keski-Suomen musiikkileiriyhdistys
www.keuruunmusiikkileiri.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
c/o Tuuli Lehtomäki
Puh. 045 6383 080
musiikkileiri(at)keuruu.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä tarpeelliset tiedot Keuruun musiikkileirille ilmoittautuvista leiriläisistä. Tietoja kerätään seuraaviin käyttötarkoituksiin: tiedotus, opetuksen järjestäminen, ruokailuiden ja majoituksen järjestäminen. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, syntymäaika, soittotausta, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, kotipaikkakunta, sukupuoli, soitin, erityisruokavaliot, sairaudet, huoltajan yhteystiedot.

Rekisterin tietolähteet
Henkilörekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella ilmoittautumislomakkeen kautta.

Tietojen luovuttaminen
Musiikkileirille osallistumista koskevia tietoja luovutetaan vain leirin opetus- ja hallintohenkilöstölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa palvelimella, joka on suojattu teknisin suojakeinon (mm. tiedonsiirron salauksella ja salasanoin). Läntisen Keski-Suomen Musiikkileiriyhdistys ry:n hallintohenkilökunnan ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä palvelimelle.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaan oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

 

JÄSENREKISTERISELOSTE
Yhdistyslain 11§:ssä tarkoitetun jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

Rekisterin nimi
Läntisen Keski-Suomen musiikkileiriyhdistys ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä
Läntisen Keski-Suomen musiikkileiriyhdistys
www.keuruunmusiikkileiri.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Tuuli Lehtomäki
Puh. 045 6383 080
musiikkileiri(at)keuruu.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Yhdistyslain 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

Rekisterin tietosisältö
Jäsenistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot sekä muita yhteydenpitoon ja
yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, kotipaikkakunta,
sähköpostiosoite ja liittymispäivämäärä.

Rekisterin tietolähteet
Tiedot saadaan jäseneltä itseltään liittymisen yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen
Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten lainmukaiset jäsenluettelotiedot
 (täydellinen nimi ja kotipaikkakunta). Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on tallennettu excel-tiedostoon, joka on vain Läntisen Keski-Suomen Musiikkileiriyhdistys ry:n hallintohenkilökunnan saatavilla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaan oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Yhteystiedot

Leirin kanslia ilmoittautumisaikana:
Keuruun musiikkileiri
Puhelin 040 552 0432
Sähköposti: musiikkileiri(at)keuruu.fi

Sivusto © Läntisen Keski-Suomen Musiikkileiriyhdistys
p+web®