REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE ILMOITTAUTUMISTIEDOISTA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste tietojen käsittelytoimista Keuruun musiikkileirin toiminnassa. 

Rekisterin nimi
Keuruun musiikkileirin osallistujarekisteri

Rekisterinpitäjä
Läntisen Keski-Suomen musiikkileiriyhdistys
www.keuruunmusiikkileiri.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
c/o Enni Uitamo
Puh. 050 4013010
kanslia@keuruunmusiikkileiri.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä tarpeelliset tiedot Keuruun musiikkileirille ilmoittautuvista leiriläisistä. Tietoja kerätään seuraaviin käyttötarkoituksiin: tiedotus, opetuksen järjestäminen, ruokailuiden ja majoituksen järjestäminen. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö
Osallistujarekisteri: Nimi, ilmoittautumisaika, osoite, syntymäaika, soittotausta, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, kotipaikkakunta, sukupuoli, soitin, kurssivalinnat, erityisruokavaliot, sairaudet, huoltajan yhteystiedot.

Rekisterin tietolähteet
Henkilörekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella ilmoittautumislomakkeen kautta.

Tietojen luovuttaminen
Musiikkileirille osallistumista koskevia tietoja luovutetaan vain leirin opetus- ja hallintohenkilöstölle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Läntisen Keski-Suomen musiikkileiriyhdistys käyttää Google Workspacen sähköpostipalvelua sekä Google Driven pilvipalvelua. Tällöin on todennäköistä, että henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen osallistujarekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa palvelimella, joka on suojattu teknisin suojakeinon (mm. tiedonsiirron salauksella ja salasanoin). Läntisen Keski-Suomen Musiikkileiriyhdistys ry:n hallintohenkilökunnan ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä palvelimelle.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaan oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle sähköpostitse tai puhelimitse.

JÄSENREKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Läntisen Keski-Suomen musiikkileiriyhdistys ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä
Läntisen Keski-Suomen musiikkileiriyhdistys
www.keuruunmusiikkileiri.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
c/o Enni Uitamo
Puh. 050 4013010
kanslia@keuruunmusiikkileiri.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Yhdistyslain 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyslain 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena jäsenyyden hoitaminen ja yhdistyksen tapahtumista tiedottaminen.

Rekisterin tietosisältö
Jäsenistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot sekä muita yhteydenpitoon ja
 yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten nimi, kotipaikkakunta ja 
sähköpostiosoite.

Rekisterin tietolähteet
Tiedot saadaan jäseneltä itseltään liittymisen yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen
Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten lainmukaiset jäsenluettelotiedot
 (nimi ja kotipaikkakunta). Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisterinä on Yhdistysavain-niminen sähköinen jäsenrekisteri. Yhdistyksen jäsenet voivat kirjautua tarkastelemaan omia jäsentietojaan osoitteessa http://musiikkileiriyhdistys.yhdistysavain.fi. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla jäsenrekisteriin luodaan salasana. Jäsen voi kirjautumalla päivittää itse muuttuneet yhteystietonsa jäsenrekisteriin.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaan oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle sähköpostitse tai puhelimitse. Jäsen pääsee myös itse päivittämään tietojaan sivustolla http://musiikkileiriyhdistys.yhdistysavain.fi.

Oikeus poistaa tiedot 
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus pyytää poistamaan tiedot, jotka yhdistyksen jäsenrekisterissä hänestä ovat. Yhdistyksen jäsenyyden edellytyksenä kuitenkin on, että pyydetyt ja tarvittavat jäsentiedot on toimitettu yhdistykselle.

Päivitetty viimeksi: 16.01.2024